Jdi na obsah Jdi na menu
 

22. 2. 2014

Všeobecná ustanovení

Provozovatel: Denisa Hofmanová, Velká Jesenice 37, 55224 Velká Jesenice, Česká republika

IČ: 02496232

Tel.: +420 777 310 597

E-mail:  DH-nabytek@seznam.cz

zapsáno v živnostenském rejstříku MÚ Náchod č.j. KS 15709/2013/ŽÚ-34

nejsem plátce DPH

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

Čl. I
Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále též označovaného jako „zákazník“) v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu DH-nábytek dostupný na webové stránce http://www.dh-nabytek.cz (dále jen „internetový obchod“). S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

 2. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi kupujícím a prodávajícím při uzavření kupní smlouvy dle těchto podmínek se řídí právním řádem České republiky.

 3. Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, tedy ten který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující, který spotřebitelem není, tedy ten, který kupuje zboží za účelem svého podnikání.

 

Čl. II
Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující může realizovat koupi zboží z internetového obchodu od prodávajícího prostřednictvím elektronické objednávky - objednávkového formuláře dostupného v internetovém obchodě. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky internetového obchodu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí se prodávající zavazuje neprodleně potvrdit kupujícímu informativním e-mailem na e-mail kupujícího zadaný při objednávce zboží.

 2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky kupujícího je vyplnění veškerých objednávkovým formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Veškeré potvrzené objednávky zboží učiněné prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné pro kupujícího i prodávajícího.

 3. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem prodávajícího a že s nimi bez výhrad souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny za zboží a jeho převzetím.

 5. Kupující bere na vědomí, že fotografie zboží v internetovém obchodě mají pouze informativní charakter a jednotlivé odstíny se mohou lišit dle individuálního nastavení monitoru.

 6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

 7. Osobní údaje, které uvede kupující v objednávkovém formuláři, jsou použity pouze pro zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníkem.

 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 9. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny za zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření kupní smlouvy v tomto případě nedojde.

 10. Pokud provede kupující storno objednávky do 8 hodin od jejího potvrzení, považuje prodávající objednávku za zrušenou. Storno může kupující poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno kupujícího, e-mail a číslo objednávky. 

Čl. III
Platební podmínky

 1. Kupující může uhradit kupní cenu zboží hotově - při převzetí zboží, a to celou částku kupní ceny zboží. Zálohy na zboží před dodáním zboží nejsou ze strany prodávajícího požadovány.

 2. Kupující může uhradit kupní cenu zboží také bezhotovostním převodem na účet prodávajícího číslo účtu: 1234820022 /3030. Jako variabilní symbol u platby kupní ceny je kupující povinen uvést číslo objednávky. Takto uhrazená kupní cenu musí být na účet Prodávajícího připsána před dodáním zboží kupujícímu.

 3. Způsob úhrady si kupující zvolí při provádění objednávky v objednávkovém formuláři.

 

Čl. IV
Dodací podmínky

 1. Většina zboží je dodávána v demontovaném stavu.

 2. Běžná dodací doba je do 10 kalendářních dnů. Dodací lhůta se počítá od potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.

 3. Zboží bude kupujícímu doručeno na určené místo dodání dopravcem.

 4. Ceník za dopravné (ceny jsou uvedeny vč. DPH):

  • Doprava zajištěná dopravcem (dovoz)

   • zboží v hodnotě do 15 000,- Kč = cena dopravy dle sazebníku TOPTRANS - viz tabulka níže (ceny jsou již vč. DPH).

   • zboží v hodnotě nad 15 000,- Kč = doprava je kupujícímu poskytnuta zdarma - pokud je u produktu (v kartě výrobku) uvedeno jinak, potom přednostně platí informace u produktu.

   • do kg/m3 do 100km do 200km do 300km
    0,5/obálka 68 77 95
    5,00/0,12 135 153 189
    15,00/0,20 199 231 253
    30,00/0,30 311 365 409
    50,00/0,50 420 504 569
    75,00/,080 534 649 734
    100,00/1,20 635 776 884
    150,00/1,60 855 1051 1204
    200,00/2,00 1011 1260 1447
     
 5. Dodávané zboží může být dodáváno pod jiným názvem, než je uvedeno v internetovém obchodě (např. z důvodu změny názvu u výrobce), s tím že kvalita, popis, vlastnosti i vzhled zboží koresponduje s nabídkou uvedenou v internetovém obchodě, pouze se liší název zboží. 

 6. Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. V případě odeslání  firmou TOPTRANS mají její řidiči povinnost počkat, až zákazník zboží rozbalí a zkotroluje i bez podezření, zda bylo dopravou poničeno. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Čl. V
Reklamace

 1. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vady, na které byl prodávajícím v době uzavření smlouvy upozorněn.
 2. Nárok na uplatnění záruky zaniká:
 • nenahlášením zjevných vad při převzetí zboží
 • poškozením zboží v případě vlastní přepravy
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí (vlhkost, chemické a mechanické vlivy, povětrnostní podmínky atp.)
 • neodbornou montáží, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním náležité péče o zboží
 • poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami,             technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými na území České republiky
 • nekvalitní přípravou podkladů (nerovnost stěn a podlah) pro řádnou realizaci montáže
 •  uplynutím záruční doby

         3. Uplatnění a vyřízení reklamace

 • Reklamace vyřizujeme dle platných právních předpisů 
 • Nahlášení reklamace je nutno provést neprodleně a to písemně, elektronickou poštou (emailem) na adresu dh-nabytek@seznam.cz  nebo osobně v sídle: DH-Nábytek, Velká Jesenice 37, 552 24 Velká Jesenice
 • Pro ověření vlastníka věci a platnosti záruční lhůty, je nutno doložit doklad o zaplacení, který je nepřenosný (kupní smlouva), pokladní doklad, či jiný doklad prokazující zakoupení věci v naší společnosti.
 • Pro určení oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace věci je nutno předložit výrobek, doložit fotografie     viditelně zobrazené vady (vad) a to nejpozději do 24 hodin od nahlášení reklamace. V opačném případě bude reklamační řízení pro nesoučinnost zastaveno.
 • Reklamace výrobku bude vyřízena do 30 dnů od jejího nahlášení, pokud se obě strany nedomluví na lhůtě delší. K reklamaci se vyjádříme vždy písemně prostřednictvím e-mailu.

Čl. VI

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat ho na místo dodání v termínu, který sdělí kupujícímu při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující daňový doklad.

 2. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 

Čl. VII
Osobní údaje

 1. Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s platnými zákony ČR.

 2. Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně mimo smluvní přepravce, kterým jsou předány informace jen v rozsahu nutném k bezproblémovému doručení zásilek.

 3. Údaje o nákupech a chování zákazníků budou využity pouze pro zákonné potřeby provozovatele serveru.

 4. Všechna data jsou zabezpečena proti zneužití a jsou umístěny na serveru společnosti, které nejsou zároveň využívány žádným jiným subjektem. Na přání zákazníka provozovatel vymaže poskytnuté údaje z objednávky a uchová pouze údaje pro potřeby účetnictví, tj. dle zákona č. 563/1991 Sb.

 5. Prodávající shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

 6. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

 7. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě.

 8. Údaje, které prodávající o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník změnit na základě požadavku zaslaného emailovou zprávou na dh-nabytek@seznam.cz nebo o tuto změnu může požádat dodavatele telefonicky.

 9. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na  dh-nabytek@seznam.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

Čl. VIII
Odstoupení od kupní smlouvy

Právo kupujícího na odstoupení od smlouvy

 1. V případě, že je smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo od uzavřené smlouvy do 14 dnů od dodání zboží odstoupit bez udání důvodu. Toto ustanovení se nevztahuje na kupujícího, který uzavírá kupní smlouvu v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 •  Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující – spotřebitel  v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. V takovém případě spotřebitel ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží a přímé náklady za vrácené zboží. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty, budou kupujícímu-spotřebiteli vráceny všechny peněžní prostředky, které od něj prodávající obdržel, snížené o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.
 • V případě, že se kupující – spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučuje prodávající následující postup: kupující – spotřebitel může kontaktovat prodávajícího písemně, např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla prodávajícího, nebo e-mailem na adresu dh-nabytek@seznam.cz s tím, že písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (tj. kupní ceny a nákladů na dodání zboží do místa určeného kupujícím). Prodávající v textové podobě potvrdí kupujícímu-spotřebiteli přijetí právního jednání představujícího odstoupení,   a to bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení kupujícího – spotřebitele od smlouvy, zašle nebo předá kupující-spotřebitel prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel; tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud v ní kupující-spotřebitel odešle zboží prodávajícímu. Všechny peněžní prostředky, které prodávající od kupujícího-spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zvoleného kupujícím-spotřebitelem, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím), budou vráceny prostřednictvím stejného platebního prostředku, který kupující-spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce (neurčil-li však kupující-spotřebitel výslovně jinak), a to do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, nikoliv však dříve než kupující-spotřebitel zboží prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Náklady na dodání zboží zpět prodávajícímu hradí kupující-spotřebitel.

 

Výše uvedená možnost odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od dodání zboží se dle právních předpisů mj. nevztahuje:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

V případě kupujícího, který není spotřebitelem, řídí se odstoupení od smlouvy příslušnými ustanoveními                            občanského zákoníku.

Právo prodávajícího na odstoupení od smlouvy

 1. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit (závazné objednávky), stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazuje prodávající i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

 2. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě nedostupnosti zboží, výrazné změny nákupní ceny zboží nebo v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

 1. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodávající kupujícímu a kupující prodávajícímu veškerá přijatá plnění.

 2. Kupující může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, elektronicky na emailovou adresu dh-nabytek@seznam.cz nebo písemně v provozovně prodávajícího. Při odstoupení je kupující povinen uvést číslo objednávky a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč byly prodávajícímu zaslány, budou vráceny odesilateli.

 3. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. 

 4. Pokud kupující odstupuje od smlouvy po převzetí zboží, zavazuje se neprodleně po odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět na adresu: DH-nábytek Denisa Hofmanová, Velká Jesenice 37, 552 24 Velká Jesenice, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět prodávajícímu v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů

 5. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škod. Kupující je povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena. 

Rozpor s kupní smlouvou

 1. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, považuje se plnění prodávajícího za vadné plnění, a kupující má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle zákonných požadavků kupujícího. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

  Čl. IX
  Ochrana osobních údajů

 2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje uvedené kupujícím v objednávkovém formuláři jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

 3. Prodávající se zavazuje postupovat tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

 4. Kupující akceptováním těchto obchodních podmínek dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Denisa Hofmanová, IČ 02496232, Velká Jesenice 37, 552 24 Velká Jesenice

 5. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách internetového obchodu.

 6. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu způsobem stanoveným těmito podmínkami včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

 7. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to kupující písemně požádá.

 8. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

Čl. X
Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

 3. Kupující prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že obrazové informace k nabízeným produktům jsou pouze ilustrativního charakteru. Odstíny barev se nemusí plně shodovat s obrázky v internetovém obchodě.

 4. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

 5. Prodávající vyvíjí maximální úsilí ke zkvalitnění svých služeb. Přesto, s ohledem na technické aspekty svých služeb, nemůže poskytnout garanci stoprocentní dostupnosti svých služeb a jejich bezporuchovosti. V případě, že se objeví chyba technického charakteru, může kupující závadu nahlásit a prodávající se bez zbytečného odkladu pokusí závadu odstranit.

 6. Prodávající si vyhrazuje právo omezit přístup k www.dh-nabytek.cz  na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému či implementace nových prvků systému.

 7. Prodávající si vyhrazuje právo dle potřeby měnit tyto všeobecné podmínky. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky , jakož i platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Platné od 25. 2. 2014

 
 

 

Kategorie

Přihlášení


Facebook

Kontakt

DH-Nábytek

542 32 Úpice
jsme stále k dispozici na mailu, mobilu i na www.stránkách či FB

+420 777 310 597

dh-nabytek@seznam.cz